Kontakt

 

Chata Polska Sp.z o.o.

ul. Zwierzchowskiego 25
61-249 Poznań

e-mail: zyskujezchata@chatapolska.pl

 

Klauzula informacyjna

Podane przy kontakcie z nami dane osobowe wykorzystujemy do kontaktu w związku ze sprawą, z którą zwracają się Państwo do nas, oraz do jej załatwienia. Administratorem tych danych jest Chata Polska S.A Sp.K ul. Zwierzchowskiego 25 61-249 Poznań

---------------Dowiedz się więcej-----------------------

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do kontaktu, a ich niepodanie uniemożliwia wykorzystanie formularza kontaktowego, lub może uniemożliwiać kontakt za pomocą Państwa programu pocztowego w zależności od jego ustawień. Nie dotyczy to nr telefonu, który nie jest niezbędny, a jedynie ma przyśpieszyć i uprościć kontakt zwrotny z naszej strony.

Podstawą przetwarzania w/w danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu Państwa uwag w sprawach dotyczących funkcjonowania programu lojalnościowego, niezależnie od tego, czy jesteście Państwo jego uczestnikiem (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), zwanego RODO).

Dane mogą być przekazywane podmiotom obsługującym Program, świadczącym usługi informatyczne, telekomunikacyjne, doradcze i prawnicze, ale nie są przekazywane poza teren UE i EOG. Przechowujemy je przez czas potrzebny na załatwienie sprawy, a potem przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.zyskujezchata.pl/kontakt/, za pośrednictwem sklepów uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym zyskujezchata@chatapolska.pl.